Alfa Connect Services tillgänglighet

Paketen Alfa Connect Services finns nu tillgängliga på utvalda marknader för Alfa Romeo Giulia MY20 och Alfa Romeo Stelvio MY20, utrustade med Alfa Connect Box som standard.


Tidsperiod och områdestäckning för Alfa Connect Services


INGÅENDE PAKET*

My Assistant

Tidsperiod: My Assistant ingår i 5 år utan behov av registrering. Tidsperioden är 10 år för fordon som levererats senast 2019-12-31.

Paketet My Assistant (SOS-samtal och Vägassistanssamtal) är tillgängligt för fordon som säljs i Frankrike, Italien, Tyskland, Portugal, Spanien, Schweiz, Österrike, Storbritannien, Polen, Belgien, Nederländerna, Irland, Grekland, Sverige, Danmark, Finland, Norge, Tjeckien, Slovakien, Ungern och Luxemburg.

My Car

Tidsperiod: My Car ingår i 5 år om du registrerar dig på webbplatsen My Alfa Connect. Tidsperioden är 10 år för fordon som levererats senast 2019-12-31.

Paketet My Car är tillgängligt för fordon som säljs i Frankrike, Italien, Tyskland, Portugal, Spanien, Schweiz, Österrike, Storbritannien, Polen, Belgien, Nederländerna, Irland, Grekland, Sverige, Danmark, Finland, Norge, Tjeckien, Slovakien, Ungern och Luxemburg.

My Remote

Tidsperiod: My Car ingår i 5 år om du registrerar dig på webbplatsen My Alfa Connect. Tidsperioden är 10 år för fordon som levererats senast 2019-12-31.

Paketet My Assistant är tillgängligt för fordon som säljs i Frankrike, Italien, Tyskland, Portugal, Spanien, Schweiz, Österrike, Storbritannien, Polen, Belgien, Nederländerna, Irland, Grekland, Sverige, Danmark, Finland, Norge, Tjeckien, Slovakien, Ungern och Luxemburg.

My Navigation

Tidsperiod: My Navigation ingår i 3 år om du registrerar dig på My Alfa Connect-webbplatsen.

Paketet My Navigation är tillgängligt för fordon som säljs i Frankrike, Italien, Tyskland, Portugal, Spanien, Schweiz, Österrike, Storbritannien, Polen, Belgien, Nederländerna, Irland, Grekland, Sverige, Danmark, Finland, Norge, Tjeckien, Slovakien, Ungern och Luxemburg.

Tillgängligheten för de tjänster som ingår i paketet My Navigation varierar beroende på land. Trafik i realtid: Österrike, Belgien, Tjeckien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Ungern, Irland, Italien, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Spanien, Sverige, Schweiz, Storbritannien. Fartkameror i realtid: Österrike, Belgien, Bulgarien, Tjeckien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike (endast farozon), Grekland, Ungern, Irland, Italien, Litauen, Lettland, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Storbritannien. Väder i realtid: Österrike, Belgien, Bulgarien, Cypern, Tjeckien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Ungern, Irland, Italien, Litauen, Luxemburg, Lettland, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Schweiz, Storbritannien. POI Search: Österrike, Belgien, Tjeckien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Polen, Portugal, Spanien, Sverige, Schweiz, Storbritannien.


TILLVALSPAKET* (mot avgift)


My Wi-Fi

Provperiod och förnyelse: My Wi-Fi från Ubigi erbjuder en gratis provversion på 1 GB i tre månader t.o.m. oktober 2020 om du köper fordonet i Italien, Frankrike, Tyskland, Storbritannien eller Spanien. I slutet av provperioden kan du välja mellan olika dataplaner mot avgift.

Paketet My Wi-Fi är tillgängligt för fordon som säljs i Frankrike, Italien, Tyskland, Portugal, Spanien, Schweiz, Österrike, Storbritannien, Polen, Belgien, Nederländerna, Irland, Grekland, Sverige, Danmark, Finland, Norge, Tjeckien, Slovakien, Ungern och Luxemburg.

Paketet My Wi-Fi från Ubigi innehåller dataplaner som kan användas i följande länder: Österrike, Vitryssland, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Cypern, Tjeckien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Ungern, Island, Irland, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Makedonien, Malta, Moldavien, Montenegro, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Ryssland, Serbien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Schweiz, Ukraina, Storbritannien.


My Theft Assistance / My Alert

Köp och förnyelse: My Theft Assistance / My Alert är tillgängligt i utvalda länder för köp av årliga paket på My Alfa Connect-webbplatsen.

Paketet My Theft Assistance / My Alert kommer sedan att gradvis bli tillgängligt för fordon som säljs i Italien, Frankrike, Spanien, Tyskland, Storbritannien, Schweiz, Österrike, Belgien, Nederländerna, Polen, Irland, Grekland, Sverige, Danmark, Norge, Luxemburg och Portugal.


INNEHÅLL I STANDARD- OCH TILLVALSPAKETEN


My Assistant

SOS-samtal – Genom mobilappen My Alfa Connect, radiodisplayen eller den integrerade SOS-knappen kan du kontakta räddningstjänstens callcenter (24/7) som får information om den senaste kända GPS-positionen (för samtal från bilen) och fordonsidentifikationsnumret. Ett automatiskt samtal genereras vid vissa olyckstillfällen.

Vägassistanssamtal – Kontakta callcentret direkt för vägassistans via mobilappen My Alfa Connect, radiodisplayen eller den integrerade hjälpknappen.

Kundtjänst* – Kontakta callcentret för frågor om ditt fordon via mobilappen My Alfa Connect, radiodisplayen eller den integrerade hjälpknappen. Fordonets position och identitetsnummer kommer att anges.

Rapport om fordonshälsa* – Få e-postmeddelanden eller notiser via mobilappen My Alfa Connect och webbportalen med information om fordonshälsa och underhållsrekommendationer.

Notiser i fordonet (grundversion)* – Du kan få notiser direkt på radiodisplayen vid eventuell återkallelse eller annan viktig information.


My Remote

Fjärråtgärder – Kommunicera med ditt fordon och skicka kommandon för att t.ex. låsa eller låsa upp dörrarna eller tända strålkastarna, även när du inte är i närheten av bilen, via din smartklocka eller mobilappen My Alfa Connect.

Fordonssökning – Visa bilens position på din smartmobil eller smartklocka med mobilappen My Alfa Connect eller webbportalen. Du kan också starta fotgängarnavigering för att gå till fordonet från din position.

Körvarningar* – Håll koll på bilen även när du inte kör. Få varningar på mobilappen My Alfa Connect eller på webbportalen enligt förinställda parametrar.

At-Home Digital Assistant – Förbättra anslutningen till bilen med din digitala assistent. Få information om bilen, skicka resmål, sök efter intressanta platser (POI) och kommunicera med din bil genom fjärrkommandon.


My Car

Fordonsinformation – Få information i realtid om bränslenivå (eller batteriladdning för elfordon), däcktryck, kilometerställning och oljebytesintervall för ditt fordon. Du kan se den här informationen med mobilappen My Alfa Connect eller på webbportalen.

Statusvarning för fordonet* – Få specifika pushnotiser om motor, olja, vätskor, bromsar, fjädring, säkerhet och strålkastare via mobilappen My Alfa Connect, en smartklocka eller på webbportalen.

Notiser i fordonet* – Du kan få notiser om serviceavtal och assistans.


My Navigation

Send & Go* –- Använd mobilappen My Alfa Connect, välj resmål och skicka det direkt till bilens navigationssystem för att köra till den valda platsen.

POI Search* – Sök enkelt efter intressanta platser (POI) på kartan i mobilappen My Alfa Connect och skicka dem till bilens navigationssystem.

Trafik i realtid/Väder i realtid/Fartkameror i realtid* – Få information om trafik, väder och hastighetskameror direkt på din radio, med uppdateringar av alla viktiga data för att garantera en smidig körning utan flaskhalsar.

Navigering sista sträckan*– Få anvisningar för fotgängarnavigering på din smartmobil, från det parkerade fordonets position till slutdestinationen, för en navigeringsupplevelse på flera plattformar och utan avbrott.

Sök parkeringsplats/bensinstation* – Sök efter parkeringsplatser och bensinstationer direkt på kartan.


My Wi-Fi

Wi-Fi Hotspot – När du har aktiverat tjänsten via radion och registrerat den på Ubigi-webbplatsen (Ubigi.me selfcare), kan du och dina passagerare ansluta upp till 8 enheter för att enkelt surfa på webben, strömma filmer och musik, vilket gör resan mer underhållande.


My Theft Assistance / My Alert

Stöldlarmsmeddelande* – Få notiser på mobilappen My Alfa Connect och webbportalen om misstänkta stöldförsök som t.ex. en obehörig bogsering eller andra säkerhetsöverträdelser som rör ditt fordon.

Assistans för stulet fordon* – Kontakta omedelbart det operativa centret om fordonet har stulits. När stölden har bekräftats med en polisanmälan kommer säkerhetsfunktionerna att aktiveras, inklusive övervakning av fordonet på polisens begäran, under den tid som krävs för utredningen.


MINIMIKRAV
Minimikrav för smartmobil för mobilappen My Alfa Connect™:
Android: operativsystem Android 6.0 eller senare.
Apple: operativsystem iOS 11.0 eller senare.


*Anslutningstjänsterna Rapport om fordonshälsa, At-Home Digital Assistant, Körvarningar, Statusvarning för fordonet, Fordonsinformation kommer att aktiveras från november 2020. Meddelanden i fordonet, Send & Go, POI Search, Trafik i realtid/Fartkameror i realtid och Navigering sista sträckan kommer att aktiveras från april 2021.

Tjänsternas tillgänglighet kan variera beroende på fordon: för mer information, kontakta återförsäljaren eller kundtjänst.

För att se den senaste versionen av ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LEVERANS AV GRUNDLÄGGANDE ANSLUTNINGSTJÄNSTER för fordon av märket FCA GROUP, klicka här