Διαθεσιμότητα των Alfa Connect Services

Τα πακέτα Alfa Connect Services είναι πλέον διαθέσιμα σε επιλεγμένες αγορές για τα αυτοκίνητα Alfa Romeo Giulia MY20 και Alfa Romeo Stelvio MY20 που είναι εξοπλισμένα με το βασικό Alfa Connect Box.


Διάρκεια και εδαφική κάλυψη των υπηρεσιών Alfa Connect Services


ΠΑΚΕΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ*

My Assistant

Διάρκεια: Το My Assistant περιλαμβάνεται για 5 χρόνια χωρίς να απαιτείται εγγραφή. Η διάρκεια είναι 10 χρόνια για τα αυτοκίνητα που έχουν παραδοθεί μέχρι τις 31/12/2019.

Το πακέτο My Assistant (Κλήση SOS και Κλήση οδικής βοήθειας) είναι διαθέσιμο για τα αυτοκίνητα που πωλούνται σε Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία, Πορτογαλία, Ισπανία, Ελβετία, Αυστρία, Ηνωμένο Βασίλειο, Πολωνία, Βέλγιο, Κάτω Χώρες, Ιρλανδία, Ελλάδα, Σουηδία, Δανία, Φινλανδία, Νορβηγία, Τσεχική Δημοκρατία, Σλοβακία, Ουγγαρία και Λουξεμβούργο.

My Car

Διάρκεια: Το My Car περιλαμβάνεται για 5 χρόνια για πραγματοποιούν εγγραφή στην ιστοσελίδα My Alfa Connect. Η διάρκεια είναι 10 χρόνια για τα αυτοκίνητα που έχουν παραδοθεί μέχρι τις 31/12/2019.

Το πακέτο My Car είναι διαθέσιμο για τα αυτοκίνητα που πωλούνται σε Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία, Πορτογαλία, Ισπανία, Ελβετία, Αυστρία, Ηνωμένο Βασίλειο, Πολωνία, Βέλγιο, Κάτω Χώρες, Ιρλανδία, Ελλάδα, Σουηδία, Δανία, Φινλανδία, Νορβηγία, Τσεχική Δημοκρατία, Σλοβακία, Ουγγαρία και Λουξεμβούργο.

My Remote

Διάρκεια: Το My Car περιλαμβάνεται για 5 χρόνια για πραγματοποιούν εγγραφή στην ιστοσελίδα My Alfa Connect. Η διάρκεια είναι 10 χρόνια για τα αυτοκίνητα που έχουν παραδοθεί μέχρι τις 31/12/2019.

Το πακέτο My Remote είναι διαθέσιμο για τα αυτοκίνητα που πωλούνται σε Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία, Πορτογαλία, Ισπανία, Ελβετία, Αυστρία, Ηνωμένο Βασίλειο, Πολωνία, Βέλγιο, Κάτω Χώρες, Ιρλανδία, Ελλάδα, Σουηδία, Δανία, Φινλανδία, Νορβηγία, Τσεχική Δημοκρατία, Σλοβακία, Ουγγαρία και Λουξεμβούργο.

My Navigation

Διάρκεια: Το My Navigation περιλαμβάνεται για 3 χρόνια για πραγματοποιούν εγγραφή στην ιστοσελίδα My Alfa Connect.

Το πακέτο My Navigation είναι διαθέσιμο για τα αυτοκίνητα που πωλούνται σε Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία, Πορτογαλία, Ισπανία, Ελβετία, Αυστρία, Ηνωμένο Βασίλειο, Πολωνία, Βέλγιο, Κάτω Χώρες, Ιρλανδία, Ελλάδα, Σουηδία, Δανία, Φινλανδία, Νορβηγία, Τσεχική Δημοκρατία, Σλοβακία, Ουγγαρία και Λουξεμβούργο.

Η διαθεσιμότητα των υπηρεσιών που προβλέπονται στο πακέτο My Navigation ποικίλλει ανάλογα με τη χώρα στην οποία χρησιμοποιούνται. Live Traffic: Αυστρία, Βέλγιο, Τσεχική Δημοκρατία, Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Κάτω Χώρες, Πολωνία, Πορτογαλία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο. Live Speedcams: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Τσεχία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία (μόνο επικίνδυνη ζώνη), Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λιθουανία, Λετονία, Μάλτα, Κάτω Χώρες, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο. Live Weather: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κύπρος, Τσεχία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Λετονία, Μάλτα, Κάτω Χώρες, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο. POI Search: Αυστρία, Βέλγιο, Τσεχική Δημοκρατία, Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Κάτω Χώρες, Πολωνία, Πορτογαλία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο.


ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ* (με πληρωμή)


My Wi-Fi

Δοκιμαστική περίοδος και ανανεώσεις: Το My Wi-Fi by Ubigi προσφέρει δωρεάν δοκιμή 1 GB για 3 μήνες, το οποίο είναι διαθέσιμο μέχρι τον Οκτώβριο του 2020 για όσους αγοράζουν το αυτοκίνητο στην Ιταλία, Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο ή Ισπανία. Στο τέλος της δοκιμαστικής περιόδου, μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών πακέτων δεδομένων με πληρωμή.

Το πακέτο My Wi-Fi είναι διαθέσιμο για τα αυτοκίνητα που πωλούνται σε Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία, Πορτογαλία, Ισπανία, Ελβετία, Αυστρία, Ηνωμένο Βασίλειο, Πολωνία, Βέλγιο, Κάτω Χώρες, Ιρλανδία, Ελλάδα, Σουηδία, Δανία, Φινλανδία, Νορβηγία, Τσεχική Δημοκρατία, Σλοβακία, Ουγγαρία και Λουξεμβούργο.

Το πακέτο My Wi-Fi by Ubigi παρέχει πακέτα δεδομένων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην επικράτεια των ακόλουθων χωρών: Αυστρία, Λευκορωσία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Τσεχική Δημοκρατία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ισλανδία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λετονία, Λιχτενστάιν, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μακεδονία, Μάλτα, Μολδαβία, Μαυροβούνιο, Κάτω Χώρες, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Ρωσία, Σερβία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία, Ουκρανία, Ηνωμένο Βασίλειο.


My Theft Assistance

Αγορά και Ανανεώσεις: Το My Theft Assistance είναι διαθέσιμο, σε επιλεγμένες χώρες, για αγορά από την ιστοσελίδα My Alfa Connect με ετήσια πακέτα.

Το πακέτο My Theft Assistance θα είναι στη συνέχεια διαθέσιμο για αυτοκίνητα που πωλούνται σε Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ελβετία, Αυστρία, Βέλγιο, Ολλανδία, Πολωνία, Ιρλανδία, Ελλάδα, Σουηδία, Δανία, Νορβηγία, Λουξεμβούργο και Πορτογαλία.


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ


My Assistant

Κλήση SOS - Μέσω του app My Alfa Connect για κινητά τηλέφωνα, της οθόνης του ραδιοφώνου ή του ενσωματωμένου πλήκτρου SOS, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το κέντρο κλήσεων έκτακτης ανάγκης (24/7) το οποίο λαμβάνει την τελευταία καταγεγραμμένη θέση του GPS (για τις κλήσεις από το αυτοκίνητο) και τον αριθμό αναγνώρισης του αυτοκινήτου. Κάτω από ορισμένες συνθήκες ατυχήματος παράγεται μία αυτόματη κλήση.

Κλήση οδικής βοήθειας - Επικοινωνήστε απευθείας με το τηλεφωνικό κέντρο για την οδική βοήθεια μέσω του app My Alfa Connect για κινητά τηλέφωνα, της οθόνης του ραδιοφώνου, του πλήκτρου υποστήριξης που είναι ενσωματωμένο στο αυτοκίνητο.

Εξυπηρέτηση πελατών* - Επικοινωνήστε με το τηλεφωνικό κέντρο για ερωτήσεις και αμφιβολίες για το αυτοκίνητο σας μέσω του app My Alfa Connect για κινητά τηλέφωνα, της οθόνης του ραδιοφώνου, του ενσωματωμένου πλήκτρου υποστήριξης. Θα αποσταλεί η θέση του αυτοκινήτου και ο αριθμός αναγνώρισης του.

Αναφορά για την Υγεία αυτοκινήτου* - Λάβετε e-mail ή ειδοποιήσεις μέσω του app My Alfa Connect για κινητά τηλέφωνα και της ιστοσελίδας, με πληροφορίες για την υγεία του αυτοκινήτου και συμβουλές για την συντήρηση του.

In-Vehicle Notifications (βασικό)* - Μπορείτε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις απευθείας επάνω στην οθόνη του ραδιοφώνου, σε περίπτωση καμπανιών ανάκλησης ή άλλων σημαντικών επικοινωνιών.


My Remote

Απομακρυσμένες λειτουργίες - Αλληλεπίδραση και αποστολή εντολών στο αυτοκίνητο σας, για παράδειγμα για το κλείδωμα ή ξεκλείδωμα των θυρών και για το άναμμα των φώτων του αυτοκινήτου, ακόμα και όταν δεν είστε κοντά σε αυτό μέσω του smartwatch ή του app My Alfa Connect για κινητά τηλέφωνα.

Σύστημα εύρεσης αυτοκινήτου - Δείτε τη θέση του αυτοκινήτου σας στο smartphone ή στο smartwatch, μέσω του app My Alfa Connect για κινητά τηλέφωνα ή της ιστοσελίδας. Μπορείτε επίσης να ξεκινήσετε την πλοήγηση πεζών για να φτάσετε στο αυτοκίνητο από τη θέση σας.

Ειδοποιήσεις οδήγησης* - Διατηρήστε τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας ακόμη και όταν δεν το οδηγείτε. Λάβετε ειδοποιήσεις στο app My Alfa Connect για κινητά τηλέφωνα ή στην ιστοσελίδα o για τις προκαθορισμένες παραμέτρους.

Ψηφιακή υποστήριξη στο σπίτι - Βελτιώστε τη σύνδεση με το αυτοκίνητο σας με τον ψηφιακό βοηθό σας. Αποκτήστε πληροφορίες για το αυτοκίνητο, στείλτε προορισμούς, αναζητήστε σημεία ενδιαφέροντος (POI) και αλληλεπιδράστε με το αυτοκίνητο σας μέσω των απομακρυσμένων εντολών.


My Car

Πληροφορίες αυτοκινήτου - Λάβετε πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο σχετικά με την στάθμη του καυσίμου (ή την φόρτιση της μπαταρίας για ηλεκτρικά αυτοκίνητα), την πίεση των ελαστικών, το συνολικό οδόμετρο και την διάρκεια ζωής του λαδιού του αυτοκινήτου σας. Μπορείτε να δείτε αυτές τις πληροφορίες στο app My Alfa Connect για κινητά τηλέφωνα και στην ιστοσελίδα.

Προειδοποίηση υγείας αυτοκινήτου* - Λάβετε ειδικές ειδοποιήσεις push για τον κινητήρα, το λάδι, τα υγρά, τα φρένα, τις αναρτήσεις, την ασφάλεια και τα φώτα, από το app My Alfa Connect για κινητά τηλέφωνα, το smartwatch ή στην ιστοσελίδα.

In-Vehicle Notifications* - Μπορείτε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις σχετικά με την προληπτική συντήρηση και την υποστήριξη.


My Navigation

Send & Go* - Χρησιμοποιώντας το app My Alfa Connect για κινητά τηλεφωνα, επιλέξτε τον προορισμό και στείλτε τον απευθείας στο σύστημα πλοήγησης του αυτοκινήτου σας για να ξεκινήσετε το ταξίδι σας προς τον επιλεγμένο προορισμό.

POI Search* - Αναζητήστε εύκολα τα σημεία ενδιαφέροντος (POI) στον χάρτη του app My Alfa Connect για κινητά τηλέφωνα και στείλτε τα στο σύστημα πλοήγησης του αυτοκινήτου σας.

Κίνηση ζωντανά / Καιρός ζωντανά / Κάμερα ταχύτητας* - Λάβετε ειδοποιήσεις για την κίνηση στους δρόμους, τις καιρικές συνθήκες και τις κάμερες ταχύτητας απευθείας στο ραδιόφωνο σας, με ενημερώσεις για όλες τις πιο σημαντικές λεπτομέρειες για να εξασφαλίσετε μία ομαλή διαδρομή.

Last Mile Navigation* - Λάβετε στο smartphone σας τις οδηγίες για πλοήγηση πεζών από τη θέση του σταθμευμένου αυτοκινήτου στον τελικό προορισμό, για μια διαδραστική και αδιάκοπη εμπειρία πλοήγησης πολλαπλών επιπέδων.

Εύρεση χώρου στάθμευσης / Ανεφοδιασμού* - Αναζητήστε χώρους στάθμευσης και πρατήρια καυσίμων απευθείας επάνω στον χάρτη.


My Wi-Fi

Wi-Fi Hotspot - Μετά την ενεργοποίηση της υπηρεσίας μέσω του ραδιοφώνου και την εγγραφή στην ιστοσελίδα της Ubigi (Ubigi.me selfcare), εσείς και οι επιβάτες σας μπορείτε να συνδέσετε μέχρι 8 συσκευές για εύκολη περιήγηση στο διαδίκτυο, εμφάνιση με συνεχή ροή ταινιών και μουσική, κάνοντας κάθε ταξίδι πιο ευχάριστο.


My Theft Assistance

Ειδοποίηση συναγερμού* - Λάβετε ειδοποιήσεις στο app My Alfa Connect για κινητά τηλέφωνα και στην ιστοσελίδα για οποιαδήποτε υποψία απόπειρας κλοπής, όπως σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης ρυμούλκησης ή άλλων παραβιάσεων της ασφάλειας που σχετίζεται με το αυτοκίνητο σας.

Υποστήριξη Κλαπέντος Αυτοκινήτου* - Επικοινωνήστε αμέσως με το κέντρο λειτουργίας εάν το αυτοκίνητο έχει κλαπεί. Μόλις επιβεβαιωθεί η κλοπή με την αναφορά στις αρχές, θα ενεργοποιηθούν τα χαρακτηριστικά ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης του αυτοκινήτου κατόπιν αιτήματος των ίδιων αρχών, για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την έρευνα.


ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Ελάχιστες απαιτήσεις smartphone για το app My Alfa Connect™ για κινητά τηλέφωνα:
Android: λειτουργικό σύστημα Android 6.0 ή μεταγενέστερο.
Apple: λειτουργικό σύστημα iOS 11.0 ή μεταγενέστερο.*Οι συνδεδεμένες υπηρεσίες Αναφορά υγείας αυτοκινήτου, Ψηφιακή υποστήριξη στο σπίτι, Ειδοποιήσεις οδήγησης, Προειδοποίηση υγείας αυτοκινήτου, Πληροφορίες αυτοκινήτου θα ενεργοποιηθούν από τον Νοέμβριο του 2020. Οι Ειδοποιήσεις στο αυτοκίνητο, Send & Go, POI Search, Κίνηση ζωντανά/Κάμερα ταχύτητας και Last Mile Navigation θα είναι ενεργές από τον Απρίλιο του 2021.


Η διαθεσιμότητα των υπηρεσιών μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το αυτοκίνητο: για επιβεβαίωση, ρωτήστε τον Διανομέα ή επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

Για να δείτε την πιο πρόσφατη έκδοση των ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ της συνδεσιμότητας για τα αυτοκίνητα των μαρκών της FCA GROUP, κάντε κλικ εδώ